Artboard 1 Artboard location-16px_bookmark-star Artboard 1 objects-16px_sticker Group Artboard 1 Group users-24px-outline_man-glasses
vanpi
GIFs: 12
Albums: 0
Chân vịt khổng lồ và cách làm việc của bánh lái tàu thủy
48
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
47
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
35
Chân vịt khổng lồ và cách làm việc của bánh lái tàu thủy
28
Chân vịt khổng lồ và cách làm việc của bánh lái tàu thủy
15
How It Works The Crank Shaft
6
nguyên lí hoạt động của chân vịt, bánh lái tàu
3
Ket cau piston_truc khuỷu
3
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
2
Ket cau piston_truc khuỷu
2
Ket cau piston_truc khuỷu
2
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
0