Artboard 1 Artboard location-16px_bookmark-star Artboard 1 objects-16px_sticker Group Artboard 1 Group users-24px-outline_man-glasses
vanpi
GIFs: 12
Albums: 0
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
44
Chân vịt khổng lồ và cách làm việc của bánh lái tàu thủy
44
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
31
Chân vịt khổng lồ và cách làm việc của bánh lái tàu thủy
20
Chân vịt khổng lồ và cách làm việc của bánh lái tàu thủy
13
How It Works The Crank Shaft
6
Ket cau piston_truc khuỷu
3
nguyên lí hoạt động của chân vịt, bánh lái tàu
3
Ket cau piston_truc khuỷu
2
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
2
Ket cau piston_truc khuỷu
2
M Phương pháp chế tạo trục khuỷu và trục cam
0